Warsztaty mają na celu przybliżenie i pogłębienie wiedzy dzieci, młodzieży ale również dorosłych z zakresu funkcjonowania rodziny pszczelej oraz zaprezentowania działania pasieki, pozyskiwania miodu, produkcji matek pszczelich oraz spróbowania różnych rodzajów miodów. Warszaty trwają jeden dzień i są bezpłatne.